Educatie

De geluidswandeling in het onderwijs

Kunst stelt vragen. Kunst werpt nieuw licht op de dingen en zet wat we ‘vanzelfsprekend’ vinden – dat wat onze cultuur heeft gevormd – tussen aanhalingstekens.
Soundtrackcity ontwikkelt geluidskunst in de openbare ruimte om de blik van de wandelaar te sturen. De stad wordt, anders dan gebruikelijk, benaderd via fantasie, ogen en oren van de kunstenaar. ‘Luisteren naar de stad’ opent onverwachte perspectieven, de geluidswandelaar wordt zich bewuster van de stedelijke omgeving.
De geluidswandeling – een relatief nieuwe kunstvorm – biedt een authentieke manier om de stad te verkennen en is door zijn speelse karakter een geschikt medium voor kunst- en cultuureducatie.

Voor het voortgezet onderwijs heeft Soundtrackcity een lesprogramma ontwikkeld dat makkelijk inpasbaar is in het onderwijscurriculum.

Daarnaast biedt Soundtrackcity begeleide wandelingen voor volwassenen en programma’s op maat. Alle educatieve programma’s van Soundtrackcity worden begeleid door vakdocenten.

Voor vragen en/of opmerkingen mail naar educatie@soundtrackcity.nl.

Soundtrackcity Amsterdam is een project van: Stichting Soundtrackcities
info@soundtrackcity.nl