Copyright & Algemene Voorwaarden

De inhoud van deze website, uitgezonderd de geluidsbestanden van de wandelingen, kunt u met anderen delen mits met bronvermelding onder voorwaarden van deze licentie:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

De geluidswandelingen vallen niet onder deze CC licentie. Je kunt ze aankopen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de geluidswandelingen te verspreiden zonder een licentie-overeenkomst met Stichting Soundtrackcities. Belangstelling? Neem contact op: info@soundtrackcity.nl

Alle rechten voorbehouden.
©2009-2018 Soundtrackcities en de auteurs.

Download hier de Algemene Voorwaarden webwinkel Soundtrackcity

Inschrijving KvK Stg. Soundtrackcities: 34312990

Soundtrackcity Amsterdam is een project van: Stichting Soundtrackcities
info@soundtrackcity.nl