Officiële Presentatie Sonic West

Op dinsdag 7 maart van 16:00 tot 17:30 was de officiële presentatie van Sonic West in Leescafé Belcampo in De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 10, 1053 RT Amsterdam.

Deze presentatie markeerde de start van Sonic West, een participatief geluidskunstproject in Amsterdam West van Soundtrackcity in opdracht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Belang van luisteren

Erica Schoen van de OBA opende de bijeenkomst en vertelde vanuit het perspectief van de opdrachtgever hoe het idee voor dit bijzondere project is ontstaan. Michiel Huijsman en Justin Bennett vertelden iets over het belang van luisteren naar de stad, over hoe geluid en rol kan krijgen bij het ontwerp van stedelijke ruimtes en de sleutelrol die geluidservaringen van burgers daarbij kunnen spelen. Taufan Ter Weel en Donia Jourabchi, de eerste bij Sonic West betrokken gastgeluidskunstenaars vertelden over hun plannen en werkwijze in de buurt.

Draagvlak

Wij vinden het belangrijk dat Sonic West aansluiting vindt bij bestaande netwerken in de buurt en een stevig draagvlak opbouwt bij locale organisaties en buurtbewoners. Daarom was voor deze middag een brede samenstelling van professionals uit de wijk uitgenodigd. Na afloop was een borrel en alle aanwezigen namen de gelegenheid te baat om uit te wisselen.

Gesteund door

Sonic West is een samenwerking tussen OBA Amsterdam en Soundtrackcity.
Sonic West wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Stichting, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Gemeente Amsterdam West.

Soundtrackcity Amsterdam is een project van: Stichting Soundtrackcities
info@soundtrackcity.nl