Oproep Maaksessies ‘Een ander geluid’

OPEN OPROEP AAN BEWONERS, OUD-BEWONERS EN IEDEREEN DIE ZICH VERBONDEN VOELT MET OUD-WEST

Hoe klinkt het leven in Oud-West? Hoe klinkt het alledaagse ritme en het gevoel van thuishoren? Hoe verbindt geluid jou met jouw leefomgeving? En hoe beleef je dat? Wat maakt deze buurt? Wie maakt de stad? Van wie is de stad eigenlijk?

MAAKSESSIES

In het kader van Sonic West, willen wij, Donia Jourabchi en Taufan ter Weel, samen met bewoners, lokale (actie)groepen en organisaties de klank van Oud-West in kaart brengen – zowel geluidsomgeving als kritische stem. Dit gaan wij doen door middel van collectieve maaksessies, interviews en individuele opnamesessies. Gedurende de maaksessies wordt het geluid van het alledaagse leven gezamenlijk op de kaart gezet en hopen wij door uitwisseling een beter begrip te krijgen van wat er speelt in de buurt.

GELUID IN KAART

Het geluidsmateriaal wordt opgenomen in een online en openbaar toegankelijk geluidsarchief met kaart, waarin geluid en plek aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal een selectie hiervan worden verwerkt in een geluidscompositie (die tegelijkertijd ook een soort kaart is). Zowel archief als compositie zullen permanent te horen en zien zijn in een interactief kunstobject in OBA De Hallen.

AANDACHTSGEBIED

Het project speelt in op de huidige veranderingen in Oud-West die worden aangewakkerd door het huidige beleid en de ongeremde vermarkting van de leefomgeving – en de symptomen: het verdringen van huidige bewoners, het verbreken van bestaande sociale structuren en gemeenschappen, het verder versterken van sociale uitsluiting en ongelijkheid.

WIL JE MEE DOEN?

De maak- en opnamesessies vinden plaats in de periode van donderdag 11 t/m donderdag 18 mei 2017

Meld je aan via: sonicwest@soundtrackcity.nl
Project website: www.sonicwest.soundtrackcity.nl

* Een Ander Geluid maakt deel uit van Sonic West, een project van Soundtrackcity, waarin het geluid van Oud-West in kaart wordt gebracht in samenwerking met buurtbewoners. Dit eerste deelproject is een samenwerking tussen Donia Jourabchi, Taufan ter Weel, Justin Bennett, Michiel Huijsman, Floortje Schouten, Mayke Haringhuizen en bewoners van Oud-West.

De twee laatste afbeeldingen zijn ontleend aan het boek van Ton Heijdra, De victorie begint in Oud-West (2001)

Soundtrackcity Amsterdam is een project van: Stichting Soundtrackcities
info@soundtrackcity.nl